Görsel: Pinduoduo-global.com

Antalya ekonomisi her ne kadar turizm ile ön plana çıksa da aslında tarım büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Türkiye’deki örtü altı tarım alanlarının %38’i Antalya’da bulunmaktadır. Antalya, Türkiye cam sera alanının %83’üne, plastik sera alanının ise %52’sine sahiptir.

Antalya potansiyeli ve altyapısı bakımından tarımda teknolojinin en kolay uygulanabileceği yerlerin başında geliyor. Ancak ne yazık ki teknolojinin örtü altı tarımsal alanlardaki penetrasyonu çok düşük seviyede.

Zaman zaman üreticilerle sohbet etme fırsatı buluyorum. Endüstri 4.0 çalışmalarında karşılaştığım örnekleri, Türkiye’de tarım teknolojisi alanında çalışan başarılı firmaların geliştirdiği çözümleri paylaştığımda kendilerine sağlayacağı verimlilik ve fayda konusunda emin olamadıklarını görüyorum. …


Photo by William Krause on Unsplash

Pandemi ile birlikte, internet üzerinden iletişim kurma şeklimizde önemli değişiklikler oldu. Saatlerce ekranlara kilitlenip Zoom toplantılarında birbirimizi ağırladık. Zoom’u genelde iş toplantıları için kullandık, sohbetleri takip etmek içinse Instagram canlı yayınlarına dinleyici olduk.

Şimdi de sıra her geçen gün kullanıcı sayısı hızla artan Clubhouse’da. Clubhouse uygulaması, konuşmaları dinlemek, sohbetlere katılmak veya ev sahipliği yapmak için farklı odalara girmemize olanak tanıyan ses tabanlı, yalnızca iphone kullanıcıları için davetli bir sosyal medya uygulamasıdır. Clubhouse diğer sosyal medya platformlarından tamamen farklıdır. Facebook, YouTube, Twitter ve diğerlerinde, kullanıcılar genellikle nispeten kısa olan mesajlarını paylaşırlar ve bazen de yorumlarda diyaloglara girerler. Ancak Clubhouse’da, insanların bir…

Nusret Oral Sağel

"Strateji | İnovasyon | Dijital"

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store